Юридическа кантора – Юрикон

Решение за всеки ваш казус.

За Нас

Юридическа кантора „Юрикон” е създадена през 1994г. от адвокатите Витан Андреев и Христо Христов. Първоначално дейността на кантората обхваща правна консултация в областта на търговското право и новосъздаващите се към този момент търговски отношения с вътрешен и международен характер, както и процесуална защита по търговски и наказателни дела. За кратко време периодът на утвърждаване преминава в период на разширяване на предметния обхват на оказваните правни услуги и клиентска сфера

Сфери на дейност

Гражданското право

Изготвяне на договори
Регистрация, преобразуване и прекратяване на Търговски дружества…

Наказателно право

Правнa помощ и процесуално представителство в областта на наказателното право
и процес…

Търговско право

Регистрация, пререгистрация, прекратяване на фирми и дружества по Търговския закон и Закона за търговския регистър…

Трудово право

Изготвяне и преглед на трудови договори
Консултации относно прекратяване на трудови…